Aktualitások

 

Szarvaskő Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

Szarvaskő Község Önkormányzat

falugondnok

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Heves megye, 3323 Szarvaskő , Rákóczi út 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2020. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • falugondnoki alapképzés elvégzésének vállalása 12 hónapon belül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmunkásképző intézet, falugondnoki végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szarvaskő Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3323 Szarvaskő, Rákóczi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZK/102/2020. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
 • Elektronikus úton Szabóné Balla Marianna részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 17.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Az égetés szabályai

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint:

 

 • Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

 • Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (3300 Eger Vincellériskola út 5.) írásban be kell jelenteni. Az ehhez szükséges formanyomtatvány a Katasztrófavédelem weboldalán található.

 • Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

 • Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

 • Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

 • Az irányított égetés során, a lábon álló növényzet, avar, tarlóégetés és egyéb növényi hulladék, csak az alábbiak szerint végezhető:

              - a növényzet minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

              - a növényzetet vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

              - a növényzet 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

              - a növényzet égetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.