Értéktár:

KEDVES SZARVASKŐI LAKOSOK!

 

Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvaskői Települési Értéktár létrehozásáról döntött. A feladatok ellátására megalakította a Szarvaskői Települési Értéktár Bizottságot. Az öt fős bizottság 2017. január 11-én megtartott alakuló ülésén elfogadta működési szabályzatát, megválasztotta tisztségviselőit és elkezdte munkáját. A bizottság 2023. február 1-jén a változásokból adódóan megújította tagjainak összetételét.

Elnök: Kárpátiné Ézsiás Edit, alelnök: Dr. Zsirai Sándor 

Bizottsági tagok: Bíró Barbara, Fodor Istvánné képviselő, Tuzáné Szabó Klára

A települési értéktár feladata a településen fellelhető helyi értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása. Célja ezen értékek felkutatása, megismertetése, megőrzése és gondozása.

 

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint:

nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék.

 

HOGYAN LEHET VALAMI HUNGARIKUM?

A hungarikummá nyilvánítás alulról építkező, többlépcsős folyamat, melyet bárki kezdeményezhet a megfelelő formanyomtatvány benyújtásával.

A nemzeti értékek adatait a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a települési értéktárban a következő szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani:

a)      agrár-és élelmiszergazdaság

b)      egészség és életmód

c)      épített környezet

d)     ipari és műszaki megoldások

e)      kulturális örökség

f)       sport

g)      természeti környezet

h)      turizmus és vendéglátás

A helyi önkormányzat közigazgatási területén található, illetve ott létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a bizottság elnökének címzett javaslatában. A bizottság számára fontos, hogy a település lakóinak is lehetőséget nyújtson abban, hogy javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessen.

 

Minden ötletet, véleményt és elképzelést örömmel várunk,

és köszönettel fogadjuk együttműködésüket!

 

A javaslatot a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint szükséges elkészíteni. A formanyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, a Szarvaskői Települési Értéktár Bizottságtól, illetve letölthető a szarvasko.hu honlapról

A javaslatnak tartalmaznia kell:

– a javaslattevő adatait

– az értéktárba felvételre javasolt érték adatait, rövid leírását

– a javasolt nemzeti érték fényképeit vagy audiovizuális dokumentációját

– a nemzeti érték fogalmának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét

Az elkészített javaslatokat a szarvaskoertektar@gmail.com címre vagy postai úton

(ez esetben is szükséges az elektronikus dokumentáció, digitális adathordozón: cd, pendrive )

lehet eljuttatni a Szarvaskő Község Önkormányzata 3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. címre.

Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

 

A Szarvaskői Települési Értéktár Bizottság ülései nyilvánosak.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, javaslattevőket!

Szarvaskői Települési Értéktár Bizottság

Kárpátiné Ézsiás Edit

elnök