• Kocsa Erika - polgármester
  • Nagy Sándorné - alpolgármester
  • Fodor Istvánné - önkormányzati képviselő
  • Benkó Dániel - önkormányzati képviselő
  • Demeter Iván - önkormányzati képviselő
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 tagú testület, mely általában havonta egyszer, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. A testület ülései – a zárt ülés kivételével- nyilvánosak. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontok előterjesztéseit a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 3 nappal írásban megkapják
 
A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmazni kell: a testületi ülés időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát az önkormányzat székhelyén lehet megtekinteni.