• Szabóné Balla Marianna - Polgármester
  • Nahóczki László - Alpolgármester
  • Lőrincz József - önkormányzati képviselő
  • Benkó Dániel - önkormányzati képviselő
  • Dr. Zsirai Sándor - önkormányzati képviselő 2016.május 19. napjával felesküdött
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 tagú testület, mely általában havonta egyszer, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. A testület ülései – a zárt ülés kivételével- nyilvánosak. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontok előterjesztéseit a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 3 nappal írásban megkapják
 
A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmazni kell: a testületi ülés időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát az önkormányzat székhelyén lehet megtekinteni.
 
 
 

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2020. évi ülésterve

2020. január 16. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2020. február 20. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2020. március 19. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2020. április 16. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés és Közmeghallgatás

2020. május 21. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2020. június 18. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2020. július 16. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2020. szeptember 17. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2020. október 15. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2020. november 19. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés

2020. december 10. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés