KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 6325
Intézményi iktatószám:

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

falugondnok

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Falugondnoki tevékenység végzése a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és a végrehajtási rendeletei által
meghatározott feladatok, a szervezeti és működési szabályzat és a szakmai program szerint.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szarvaskő

Álláshirdető szervezet bemutatása: Szarvaskő Község Önkormányzata 3323 Szarvaskő Rákóczi
út 1. sz. alatti székhellyel működik.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben nem rendelkezik
falugondoki alapképzéssel, úgy annak megszerzését vállalja, valamint arról, hogy 3 hónap
próbaidőt vállalja. A pályázatot elektronikus úton várjuk az onkormanyzat@szarvasko.hu e-mail
címen, postai úton a 3323 Szarvaskő Rákóczi út 1. címre, személyesen a Kocsa Erika
polgármesterrel egyeztetett időpontban a 06-30-849-57-64-es telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

    Pályázati feltételek:

 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
 • Elvárt végzettség/képesítés:
  • Alapfok, Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, 8 általános
   Járművezetői engedély kategória: B

    Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
  • helyben lakás, vagy a település alapos ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • önéletrajz
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.27. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31. 18:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szarvaskő Község Önkormányzat hivatalos
honlapján.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.03.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.