KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 4822
Intézményi iktatószám: EB/186/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
EGERBAKTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal vezetése,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. §. (3) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátása. Főbb tevékenységi körök: Vezeti a közös önkormányzati
hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a
hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselőtestület és bizottságaik működésével kapcsolatos feladatokat. A jogállásra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései az irányadók. Az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal , Egerbakta ,
Bátor, Hevesaranyos, Szarvaskő Községi Önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatát.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Egerbakta

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): 6 hónap próbaidő, illetmény a Kttv. vonatkozó szabályai szerint, a pályázattal
kapcsolatban információt nyújt: Varga Tibor József Polgármester a 06 20 3580524
telefonszámon

A pályázat benyújtható elektronikus úton a polgarmester@egerbakta.hu e-mail címre, postai
úton a 3321 Egerbakta Bátori u 12. címre, vagy személyesen az Egerbaktai Közös Önkormányzati
Hivatalban 3321 Egerbakta Bátori u 12

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
     Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Magyar állampolgárság
  • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  • Erkölcsi bizonyítvány

     Elvárt végzettség/képesítés:

  • Felsőfokú szakképzés, Jog, Egyetem, főiskola igazgatásszervező vagy
   közigazgatás-szervező , jogász

     Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

     Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 3

     Járművezetői engedély kategória: B

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

     A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

     A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

     A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  • Döntési képesség (alap)
  • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.26. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázók személyes meghallgatását követően történik a
kiválasztás. A pályázat kiírója fenntartja a a jogot a visszavonásra vagy a pályázat
eredménytelenné nyilvánításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.egerbakta.hu, www.bator.hu,
www.hevesaranyos.hu, www.szarvasko.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.03.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.