M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a
TESTÜLETI ÜLÉST
2023. 02. 23. (csütörtök) 14.00 órára
 összehívom.

 Az ülés helye: Szarvaskő Községháza
Szarvaskő, Rákóczi F. u. 1.

NAPIRENDEK:

1. 2023 évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása és a hozzá tartozó határozatok meghozatala
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester

2. Szociális ellátás és gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester

3. Polgármester éves szabadságtervének megtárgyalása
Előterjesztő: dr .Farkas Georgina jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

4. Ajánlattételi felhívások megtárgyalása
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester

5. Egyéb ügyek

Szarvaskő, 2023.02.16.

Kocsa Erika
Polgármester