Tisztelt Endrődi Zsolt György!

 

Mint Szarvaskő község polgármestere, nyílt levéllel fordulok Önhöz.

Teszem ezt azért, mert a 2020. szeptember 04. napon kelt (ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott) Szándéknyilatkozatban foglaltak, miszerint

Ön, mint a Szarvaskő, Fő út 7. szám alatt található ingatlan többségi tulajdonosa, szándéknyilatkozat aláírásával kifejezte azon szándékát, hogy az ingatlanban kisebbségi tulajdoni résszel rendelkező Szarvaskő Község Önkormányzata tulajdonostárs részére adásvételi szerződés keretében, vételár jogcímén 5.000.000,-Ft vételárért eladja a tulajdonrészét,

az Ön halogatása miatt a mai napig nem teljesültek.

 

Az adásvétel feltételeként az önkormányzat sikeres pályázatát jelölte meg, mely megvalósult. Az 5.000.000,-Ft vételár biztosítása ellenére az adásvételre a mai napig nem került sor.

 

A sikeres pályázatot követően, a 2020.11.16-án kelt Támogatói okirat alapján az önkormányzat által megbízott ügyvéd 2020.11.18-án megküldte a szerződéstervezetet az Ön jogi képviselőjének, kérve, hogy Önnel egyeztetve jelöljön meg időpontot a szerződés aláírásának napjára. A jogi képviselők egyeztetése az Ön passzivitása miatt nem vezetett eredményre.

 

Tekintettel arra, hogy ez a kezdeményezés sikertelennek bizonyult, 2020.12.02. napon az önkormányzat által megbízott ügyvéd Önhöz címzett levelében 3 időpontot jelölt meg és kérte, hogy jelezze, melyik időpont felel meg Önnek.

Válasz erre sem érkezett!

 

Többször kíséreltük meg telefonon is felvenni a kapcsolatot Önnel, de Ön, elfoglaltságára hivatkozva minden alkalommal csak annyit közölt, hogy majd keres bennünket.

Az Ön nevére és címére kipostázott, 2021. március 22-én kelt levelemben megerősítettem, hogy az ingatlan megvásárlását Szarvaskő település közösségi érdeke vezérelte és az elnyert támogatás kizárólag a közösen tulajdonolt ingatlan megvásárlására nyújt lehetőséget. Az adásvétel meghiúsulása esetén az elnyert támogatást vissza kell adnunk. Kértem, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan fenn áll-e még az Ön által tett értékesítési ajánlat.

Válasz erre sem érkezett!

 

Személyesen is megpróbáltam beszélni Önnel, és jeleztem, amennyiben meggondolta magát és a 2020. szeptember 04. napon kelt (ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott) Szándéknyilatkozatban foglaltak ellenére nem kívánja eladni tulajdonrészét, erről írásban kellene nyilatkozni annak érdekében, hogy az ügyben tovább léphessünk. Az Ön válasza az volt, hogy majd keresni fog engem.

Azóta sem keresett!

 

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításának előírt fizikai befejezési határideje 2021.12.31., mely időpontig a pályázati feltételek szerint az önkormányzatnak a rendezett faluképet ki kell alakítani a területen.

Ezért kérem egyértelmű nyilatkozatát arra, hogy az adásvételi szerződés aláírásával a település érdekei szerint folytatható-e a cél megvalósítása, vagy visszalépésével meghiúsul ez a törekvés.

 

Szarvaskő, 2021-08-19

 

Tisztelettel!

                                                                                                                  Szabóné Balla Marianna

                                                                                                                        polgármester sk.