a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3321 Egerbakta, Bátori út 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozat hozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Ügyfélfogadás az általa intézett ügyekben. Adóellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati igazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hortobágyi Szilveszter Jegyző nyújt, a 06 30 7374152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (3321 e, Bátori út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EB/745/2020 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Hortobágyi Szilveszter részére a jegyzo@egerbakta.hu E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hortobágyi Szilveszter, Heves megye, 3321 Egerbakta, Bátori út 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.egerbakta.huwww.bator.huwww.hevesaranyos.huwww.szarvasko.hu – 2020. június 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 29.