FELHÍVÁS

 

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő

általános iskolákba történő beiratkozásra

Tájékoztatom az érintetteket, hogy Szarvaskő Község Közigazgatásilag a

Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium (Felnémet)

Intézményhez tartozik.

                                                                                                Szabóné Balla Marianna

                                                                                       polgármester

 

BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK A 2020/2021. TANÉV ELSÕ OSZTÁLYOSAI ÉS SZÜLEI RÉSZÉRE!

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történõ általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülõi feladatokat tartalmazza. Ide kattitntva, kérjük figyelmesen olvassa el!

Beiratkozás idõpontja: 2020. április 28. – 2020. május 15.

Tanköteles gyermekét a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola elsõ évfolyamába beíratni. Beiskolázási körzetünk.

I: A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetõség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül. Elérhetõség lent!

Az elektronikus jelentkezés lehetõségével kiegészített adminisztrációval: A KÖFOP l.0.0 – VEKOP 15 – 2017 – 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen eugyintezes.e-kreta.hu a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — regisztráció után — indítja a gyermek törvényes képviselõje a beiratkozási folyamatot. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetõség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül.

II.: Ha személyes beiratkozást választja (időpont egyeztetés szükséges, 36/429-950) kérem hozza magával:

                         1.            a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót vagy születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

                         2.            a gyermek TAJ-kártyája

                         3.            NEK adatlap (diákigazolványhoz szükséges – kormányablak adja ki)

                         4.            Nyilatkozat az életvitelszerû ott lakásról

                         5.            Nyilatkozat a közös szülõi felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

                                                                                                                                                               Kántor Zsolt
                                                                                                                                                                 igazgató