Szarvaskő Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

Szarvaskő Község Önkormányzat

falugondnok

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Heves megye, 3323 Szarvaskő , Rákóczi út 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2020. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

  • Szakmunkásképző intézet,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • falugondnoki alapképzés elvégzésének vállalása 12 hónapon belül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakmunkásképző intézet, falugondnoki végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szarvaskő Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3323 Szarvaskő, Rákóczi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZK/102/2020. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
  • Elektronikus úton Szabóné Balla Marianna részére a polgarmester@szarvasko.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 17.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.