FELHÍVÁS

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra 

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. 

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok: 

  1.   A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  2.   Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

a) óvodai szakvélemény,

b) járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

c) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el.

Szarvaskő település az Egri Balassi Bálint Általános Iskola (3300 Eger, Malomárok utca 1.) intézményhez tartozik.