2017. évi EBÖSSZEÍRÁS

Érvényes: 2017.10.01-2017.11.30-ig                LETÖLTHETŐ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2017

     

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettség alapján Szarvaskő Község Önkormányzata 2017-ben ebösszeírást végez, az ebtartók által szolgáltatott adatok alapján. 

Fontos tudnivaló, hogy Szarvaskő Község Önkormányzata továbbra sem vezeti be az ebrendészeti hozzájárulást, az ún. ebadót. A gazdáknak továbbra sem lesz fizetési kötelezettségük, de kérjük, hogy segítsék a hatóság munkáját az adatlapok kitöltésével és visszaküldésével.

Az érvényben lévő jogszabályok alapján az eb tulajdonosa, vagy tartója KÖTELES az adatlapon feltüntetett adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Arra a kutyatulajdonosra, aki az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot szabhatnak ki. 

Az ebösszeíró adatlapok (jelen lapszámunk mellékleteként) 2017. szeptember 15. és 2017. szeptember 30. között kerülnek a lakók postaládájába, s azokat 2017. november 30-ig kell kitöltve visszaküldeni. Erre több módot is biztosítanak: 
– levélben, postai úton a Polgármesteri Hivatal Szarvaskő, Rákóczi u. 1. szám alatti címre
– személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Szarvaskő, Rákóczi u. 1.) ügyfélfogadási időben
– elektronikus úton (aláírva, szkennelt formában) az onkormanyzat@szarvasko.hu e-mail címre

Tájékoztatom a kutyatulajdonosokat, hogy a korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni.

Az ebösszeírás sikeres lebonyolítása érdekében, kérem szíves együttműködésüket!