A hulladékszállítás, mint kötelező közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 

A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. tv. 38§ (1) bekezdése szerint „Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja és a közszolgáltatást igénybe veszi” 

A Törvény 39.§ (1) bekezdése értelmében az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.

 A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002 (IV.10.) EüM rendelet 5. §. (2) bekezdése alapján, a bomló szeres anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm.rendelet 10.§-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagy-városias és kis-városias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.

  

Kérem, tájékoztatás tudomásul vételét.

 

 

                                                                       Tisztelettel:                              Jakab Zoltán

                                                                                                                             Sk. 

                                                                                      Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft