Október 15-től április 15-ig szerdai és szombati napokon lehet égetni 

Részlet Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.. (III.27.) rendeletéből (a tűzgyújtás helyi szabályairól)

2. §

(3) Az ingatlanok tisztítása, karbantartása során keletkezett avar és kerti hulladék csak állandó felügyelettel, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szártani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet.

(5) Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladékot (PVC, gumi, pet palackok, vegyszer, festék, stb.).

 

3. §

(1) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a lakó- és gazdasági épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, természeti és épített környezetet hirtelen feltámadó szél esetén se veszélyeztessen, kárt ne okozzon.

(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyek alkalmasak a tűz elterjedésének megakadályozására, a tűz kioltására.

(3) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az emberi egészséget, az épített és a természeti környezetet ne károsítsa, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező, bűzös segédanyag nem alkalmazható (benzin, gázolaj, stb).

(5) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén azonnal el kell oltani.

(6) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, minden parázslást, izzást meg kell szüntetni a helyszín elhagyása előtt.

 

4. §

(1) Égetéssel avart, kerti hulladékok megsemmisíteni tilos:

a) szeles, ködös, erősen párás időben,

b) ha erre illetékes szerv, vagy az Önkormányzat tűzgyújtási tilalmat rendel el. 

(2) Közterületen csak az Önkormányzat engedélyével lehet avart, kerti hulladékot égetni.