1840-1845 között épült fel, klasszicista stílusban. A templomot 1845-ben szentelték fel, Keresztelő Szent János tiszteletére. Ettől kezdve a szarvaskői búcsú napja június 26. 
Az új templom a falu DNy-i peremén áll, ahová nyolc pihenővel megszakított, egyenként 6 kőfokos lépcsősor vezet fel.
 
A templom bemutatása.
Középtornyos, a toronytesten négyzetes ablak, majd az övpárkány felett, mind a négy oldalon fazsalus, félkörös toronyablak. Az ereszpárkány felett, bádoggal fedett, négyélű, boltozatos sisak.
A templombelső hajói szakaszán, a széles falsávok közötti osztó-párkányon pihenő, nagy félkör alakú ablak, ami a szentély oltári részén, kisebb méretben, de mindkét oldalon megismétlődik. A szentély egyenes záródású, oldalához délről féltetős sekrestye kapcsolódik. A déli és az északi oldalhomlokzat azonos. A szentély felett lecsapott nyeregtető, cseréphéjjal.

A kórus egyenes mellvédes, amely két pillérre támaszkodik. A hajó négyzetes alaprajzú. A szentély lépcsővel emelt, szűkebb és szintén négyzetes, a hajó kialakítását ismétli. A hajót a szentélytől egy tompa kosáríves  diadalív  választja el.
 
A főoltár állítólag a felnémeti templomból származik. Az oltárasztal szarkofág alakú, gazdag rokokó fafaragással, ami fehérre van festve, középen Barkóczy Ferenc egri püspök címere látható (1744-1761). A főoltárkép félkörös alakú, ökörszemes keretben, Jézus Keresztelő Szent János általi megkeresztelését ábrázolja a Jordán vizében. Jézus szép vörös drapériába van burkolva, mellette Keresztelő Szent János lila ágyékkötőben. A háttérben bokros, fás táj, fent, lebegő angyalok között az Atya Isten és a galamb látható. Az oltárkép olajvászon Balkay Ferenc festette 1844-ben. Az oltáron 3-3 csigáslábú, aranyozott és festett gyertyatartó áll.
 
Szószék: tölgyfa, egyszerű, hengeres kosár és kúpos hangvető tető. Klasszicista stílusú, aranyozott szegélysávokkal. Készült 1840 körül.
 
A padok: egyszerű tölgyfa padok a hajóban, két sorban. Klasszicista stílusú. Készült 1845-ben.
Harangok: a nagyharang vállánál fonadékot alkotó palmetta-szövedékes gyűrű. Köpenyén biedermeier koszorúban a következő felirat: „Öntötte Karbetsch Márk Egerben.” A harang másik oldalán plasztikus kálváriacsoport. A XIX. sz. közepén készült. 1988-ban a nagyharang megrepedt és újra kellett önteni.
Az új nagyharang felirata: „Isten dicsőségének szolgálatában megrepedt harangot, Keresztelő Szent János tiszteletére újra öntették a Szarvaskői róm. kat. hívek 1963-ban, Bucsák István harangöntővel Őriszentmiklóson.”
A kisharang. A kis harangon nincs felirat.
Orgonáját, amely lábfújtatós, fémsípos faorgona, 1914-ben kapta a templom. Az orgonát a XX. sz. közepén, a szarvaskői illetőségű, de később elszármazott Cseh István orgonakészítő restaurálta.