• Szabóné Balla Marianna - Polgármester
  • Nahóczki László - önkormányzati képviselő
  • Lőrincz József - önkormányzati képviselő
  • Benkó Dániel - önkormányzati képviselő
  • Dr. Zsirai Sándor - önkormányzati képviselő 2016.május 19. napjával felesküdött
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 tagú testület, mely általában havonta egyszer, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. A testület ülései – a zárt ülés kivételével- nyilvánosak. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontok előterjesztéseit a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 3 nappal írásban megkapják
 
A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmazni kell: a testületi ülés időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát az önkormányzat székhelyén lehet megtekinteni.
 
 
 
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkarendje.
 
2018. január 18. (csütörtök)               Képviselő-testületi-ülés 
2018. február 22. (csütörtök)             Képviselő-testületi ülés
2018. március 22. (csütörtök)            Képviselő-testületi ülés
2018. április 19. (csütörtök)               Képviselő-testületi-ülés és KÖZMEGHALLGATÁS
2018. május 17. (csütörtök)               Képviselő-testületi ülés
2018. június 14. (csütörtök)               Képviselő-testületi ülés
2018. július 19. (csütörtök)                Képviselő-testületi ülés
2018. szeptember 20. (csütörtök)       Képviselő-testületi ülés
2018. október 11. (csütörtök)             Képviselő-testületi ülés
2018. november 15. (csütörtök)         Képviselő-testületi ülés
2018. december 13. (csütörtök)          Képviselő-testületi ülés