Kocsa Erika

Koromból adódóan már nyugdíjas vagyok, (eseti jelleggel óraadóként felnőttoktatásban tanítok) munkában töltött 40 évem alatt mindvégig pedagógiai területen, közalkalmazottként dolgoztam. Nyugdíjazásomat megelőzően 16 éven át a Heves Megyei Önkormányzat önállóan gazdálkodó gyermekvédelmi intézményeinek igazgatója voltam, ahol nagy tapasztalatot szereztem az emberekkel való foglalkozás, az önkormányzati gazdálkodás, az állami – és közigazgatási eljárások és a pályázatírás terén. Munkámhoz és beosztásaimhoz kötődően többféle tanulmányokat folytattam: pedagógiai és mentálhigiéniés diplomáim mellett jogi egyetemi és közgazdasági egyetemi végzettségeket is szereztem.

Az elmúlt időszak eseményei kisfalunk lakóinak életét és közhanhangulatát erősen felzaklatták – az „ékszerdoboz kiürült” írta valaki egy internetes hozzászólásában. S körülöttünk hirtelen nagy lett a zaj. Az előttünk álló választással remélhetőleg eljön annak az ideje, hogy a zaj végleg elcsendesüljön. Magam is betelepült vagyok, 9. éve élek itt életvitelszerűen, így módom volt sok itt élő ember gondjait, problémáit, gondolkodását megismerni. A falu régi lakóival együtt én is abban vagyok érdekelt, hogy kisfalunk épüljön és szépüljön, s olyan hellyé váljon, ahol az ide látogatók is szívesen töltik idejüket. Régi és betelepült lakosoknak, meg kell bíznunk egymásban, s együtt kell működnünk ahhoz, hogy az “ékszerdobozt” szép dolgokkal tudjuk megtölteni.

Azért indultam polgármesterjelöltként, mert többen bíztak bennem, – hogy jó vezetője lennék a falunak: néhány éve az önkormányzatok működése folyamatosan változik, melyhez minden területen korszerűbb szemlélet és ismeretek, nem mellékesen pedig elegendő idő szükséges a polgármester részéről. Ehhez szeretném felajánlani emberi és szakmai tudásomat, tapasztalataimat településünk számára, s a múlt hibáiból okulva – de azt nem felforgatva – minden igyekezetemmel és jóakaratommal Szarvaskő jövőjének építésén kívánok dolgozni.
Szarvaskői lakosként nekem is az az érdekem, hogy a falu vezetése helyben lakó kezében maradjon.

Ezért, ha elfogadnak polgármesterüknek, azt a vállalást teszem hogy havi jövedelmemből nettó 100 ezer Ft/hó a település javára közösségépítő programokra fogok felajánlani.

 Szarvaskő jövőjét építő céljaim:

 1. Meg kell teremteni az önkormányzás nyitottságát a lakosság tájékoztatására. A FALUGYŰLÉS fórumot a kötelező KÖZMEGHALLGATÁS mellett beiktatjuk működésünkbe, s rendszeressé tesszük.
 2. Az alapítvány, egyesület, polgárőrség vezetői rendszeres meghívottjai lesznek a Képviselőtestületi üléseknek.
 3. A képviselőknek napi kapcsolatot kell kialakítani az emberekkel és képviselni a környezetükben lakók érdkeit
 4. Költségvetésünk legnagyobb saját bevétele a földalapú támogatásokból adódik, ezért meg kell őriznünk, s ésszerűen kell gazdálkodnunk földvagyonunkkal, s forgalomképes javainkkal.
 5. Az idősekkel való foglalkozásban erősíteni szeretném a Falugondnok szerepét pl. szervezett utak egri bevásárlásra, szükség esetén orvoshoz szállítás stb.
 6. Együttműködnénk a településen működő civil szervezetekkel a falu életét és hangulatát fellendítő közösségi programok szervezésében és pályázatokon való részvételben.
 7. A falu fejlesztésére elsősorban pályázatok biztosítanak támogatást, ezért a pályázatfigyelés mellett, minden tudásommal és igyekezetemmel azon leszek, hogy a kínálkozó lehtőségekkel élni tudjunk. Lehetőség esetén újra pályázni kell a most sikertelenül zárult projektekre pl.belterületi utak felújítása; csapadék víz elvezetése a Borsodban; a kocsma és kisbolt felújítása…stb.
 8. Az iskola épületének hasznosítására önerős megoldás lehetne az idősek napközi otthonának kialakítása, vagy a jövőben pályázati lehetőséget kell keresni, pl.valamilyen túrista csalogató túrisztikai attrakció létrehozására.
 9. Az állomástéri faházak bevételképes hasznosítására jó ötletnek tartom nyaranta kiajánlani napközis – sport – hit-életi stb táborok szervezésére. (a Magyar Falu program hit-életi pályázatot is tartalmaz)
 10. Településünk területi tagoltságából adódóan figyelmet kell fordítanunk az öregfalun kívüli településrészeken lakók életkörülményeire. pl.Tölgyfa utca csatornaszag problémája, Vaskapu dűlő útjának önkormányzati tulajdonba vétele, stb.
 11. Szorgalmazni fogom a településen az újtelepi buszmegállónál a gyalogátjáró építését és a 25-ös főút gépjárműforgalomának sebességlassítását.
 12. Folytatnám a kerékpárút kiépítésével kapcsolatosan megkezdett tárgyalásokat.

Egy magyar szólás szerint „mindenütt jó, de legjobb otthon.” Ne csak azért legyen jó itthon, mert itt van az otthonunk, hanem azért is, mert a jó és tartalmas élet lehetőségei megvannak nálunk. Hiszem, hogy minden jelöltnek vannak szép tervei “ékszerdobozunk” fejlesztésére! A falu választott vezetőinek az lesz a feladata, hogy hozzátegyék mindazt a település életéhez, amit egy önkormányzat ma hozzátehet az itt lakók javára velük együttműködve.

Ha megtisztelnek bizalmukkal, a legjobb szándékkal és tudásommal fogom kisfalunkat képviselni és vezetni.